Update cookies preferences
Login
Keurmeester, Va Keur, Keuring
Arbeidsmiddelen gekeurd door VA-Keur!
2000390

Vind een keuringsbedrijf

Landelijk dekkend met ruim 270 keuringsbedrijven!

Keuren van machines

Veel werkgevers en machine-eigenaren stellen zich vroeg of laat de vraag: doe ik mijn machinekeuringen zelf of ga ik ze uitbesteden? Zelf machinekeuringen uitvoeren lijkt goedkoper en makkelijker. Maar is dat ook zo? Wij horen de verschillende argumenten in de praktijk en zetten deze voor u op een rij.

 

Machinekeuringen gegarandeerd deskundig

Machinekeuringen uitbesteden aan ervaren en gecertificeerde keurmeesters heeft als belangrijkste voordeel dat uw machine aantoonbaar deskundig wordt gekeurd. De VA-keurmeesters zijn ervaren monteurs die werkzaam zijn bij een erkend keurbedrijf. Ze hebben naast hun jarenlange ervaring verschillende keurmeesteropleidingen gevolgd bij leveranciers van uiteenlopende machines en machinemerken. Ze zijn opgeleid tot allround vakman en keurmeester en volgen regelmatig verplicht aanvullende keurmeestertrainingen.

 

Belangrijkste voordelen machinekeuringen uitbesteden

 • Gegarandeerd kwalitatief hoogwaardige machinekeuringen.
 • Borging van kwaliteit door onafhankelijke keuringen.
 • Betere veiligheid voor gebruikers en minder bedrijfsongevallen.
 • U voldoet altijd aan de Arbowet en verzekeringseisen.
 • Minder ondernemersrisico’s voor machine-eigenaren.
 • Uitbesteden bespaart veel tijd.
 • Altijd inzicht in keurstatus van uw machinepark

Machinekeuringen zijn wettelijk verplicht

Elk bedrijf moet voldoen aan de wettelijke eisen rondom machineveiligheid en machinekeuringen. Alle machines, voertuigen en gereedschap die aan slijtage onderhevig zijn, moeten verplicht periodiek worden gekeurd. De standaard voor machinekeuringen is één keer per jaar.

 

Machinekeuringen: 3 veel gestelde vragen

 

Wat gebeurt er juridisch bij ongevallen met machines?

Bij ongevallen wordt juridisch naar 3 zaken gekeken:

 

 1. Heb je als machine-eigenaar de veiligheidsrisico’s voldoende in beeld? Zijn de machines op een correcte manier gebruikt, op tijd onderhouden en gekeurd?
 2. Zijn de medewerkers die de machine gebruiken voldoende geïnstrueerd en in staat om de machines op een veilige manier te gebruiken?
 3. Is er vanuit de werkgever aantoonbaar voldoende toezicht op het gebruik van machines door medewerkers?

 

Heeft u als machine-eigenaar deze zaken niet aantoonbaar geregeld, dan heeft u mogelijk zowel civieltechnisch als strafrechtelijk een serieus probleem. Besteedt u machinekeuringen uit aan een erkend en gecertificeerd keurbedrijf? Dan kunt u altijd aantonen dat u voldoende aandacht besteedt aan machineveiligheid en weet u zeker dat u aan de wettelijke verplichtingen voldoet.

 

Maakt het uit aan wie je machinekeuringen uitbesteedt?

De Arbowet zegt dat de keurmeester deskundig moet zijn. VA keur is altijd ervaren, deskundig én onafhankelijk. Een VA-keurmeester kan altijd aantonen hoe hij zijn kennis op peil heeft gehouden.

 

Hoe wordt er toezicht gehouden op machinekeuringen?

Niet alle keuringsbedrijven houden gestructureerd toezicht op de kwaliteit van de machinekeuringen die ze uitvoeren. VA-keur doet dat wel. VA-keur voert minimaal 1 x per jaar een audit uit bij alle gecertificeerde VA-keurbedrijven. Daarnaast worden door onafhankelijke inspecteurs steekproeven uitgevoerd bij de opdrachtgevers van deze keurbedrijven.

 

Waarom kiest u voor VA-Keur?

 • Eén keurmerk voor álle arbeidsmiddelen.
 • Meer dan 270 erkende VA-keur bedrijven (landelijke dekking).
 • Alleen deskundige, ervaren en onafhankelijke keurmeesters.
 • Machinekeuringen worden onafhankelijk uitgevoerd.
 • Certificering volgens hoogste kwaliteitsnormen .
 • Door de Nederlandse Arbeidsinspectie én verzekeraars erkend als gerenommeerd keurmerk voor veilige arbeidsmiddelen.
 • Keurmerkregistratie in uw digitale registratiesysteem.
 • ISO 27001 gecertificeerd.
 • Altijd een erkend VA-keur bedrijf bij u in de buurt!
Vind een VA-keurbedrijf bij u in de buurt.