Update cookies preferences
Login
VA-keur keurt met bijna 1.000 keurmeesters machines, werktuigen en (accu)gereedschap
Arbeidsmiddelen gekeurd door VA-Keur!
1971657

Vind een keuringsbedrijf

Landelijk dekkend met ruim 270 keuringsbedrijven!

VA-keur keurt met bijna 1.000 keurmeesters machines, werktuigen en (accu)gereedschap

Het keuren van accugereedschap

 

De VA-keur maakt een one step go voor het uitvoeren van onderhoud en verplichte periodieke veiligheidskeuringen mogelijk. Ook accuhandgereedschap voor professioneel gebruik moet deze keuring ondergaan. Professionals in onze branche besparen zich kostbare tijd en moeite door hiervoor een bedrijf in te schakelen, dat bij Fedecom aangesloten is en daarnaast VA-keur-gecertificeerd is.

 

Kent u de vuistregel dat alle arbeidsmiddelen met een snoer NEN 3140-gekeurd moeten zijn? Dat roept de vraag op of dat ook voor accugereedschap geldt. In bepalingen in het Arbo-besluit worden alle op de arbeidsplaats gebruikte machines, apparaten, transportmiddelen en gereedschappen als arbeidsmiddel aangemerkt. Zelfs bij normaal gebruik kunnen deze middelen slijtage vertonen en dat kan tot gevaarlijke situaties leiden. Dat risico moet beperkt worden. Daarom zijn alle werkgevers verplicht om ook arbeidsmiddelen met een accu te keuren. Bovendien moeten ze desgevraagd de bewijsstukken hiervan kunnen tonen aan de toezichthouder.

 

Bekijk hier het gehele artikel!