Update cookies preferences
Login
Keurmeester, Va Keur, Keuring
Arbeidsmiddelen gekeurd door VA-Keur!
1971657

Vind een keuringsbedrijf

Landelijk dekkend met ruim 270 keuringsbedrijven!

VA-keur zet stevig in op kennis rondom Stroom

Het is eigenlijk geen trend meer te noemen, maar langzamerhand steeds meer gemeengoed aan het worden: De elektrificatie van machines. De ontwikkelingen op dat gebied gaan razendsnel en van steeds meer machines en werkmaterieel komen er elektrische varianten. Bedrijven kiezen daar steeds vaker voor, enerzijds om uit eigen motieven te voldoen aan de nieuwe klimaat- en duurzaamheidsdoelstellingen, anderzijds omdat opdrachtgevers steeds vaker duurzaamheidseisen stelt aan bedrijven in de bouw- en gww-sector.

 

De verschuiving in aandrijfsystemen stelt andere eisen aan de deskundigheid van de keurmeesters die dergelijke elektrische machines moeten keuren. Zij zullen daar met hun kennis en kunde op moeten inspelen, want de kennis van elektra gaat een steeds grotere rol spelen in het keurproces. Om die reden nam VA-keur al in 2019 de beslissing om naast de bestaande keurmeesteropleidingen een separate opleidingsmodule Elektro neer te zetten en deze ook verplicht te stellen voor de keurmeesters. Hiermee wordt de algemene deskundigheid op dit gebied beter geborgd.

 

Verdiepingstrainingen NEN 9140

 

Maar VA-keur gaat nog verder dan dat. Sinds 2021 worden er ook verdiepingstrainingen op het gebied van stroom voor keurmeesters georganiseerd. Een zo’n specifieke verdiepingstraining is die op de NEN 9140 norm. De elektrificatie van met name grotere machines betekent ook een toename van de risico’s. Denk aan gevaarlijke elektrische spanningen oplopend tot vele honderden volts. Bij ondeskundig handelen kan dit tot ernstige schade en letsel leiden. De NEN 9140 norm geeft aan hoe veilig te werken is aan hybride en elektrisch aangedreven voertuigen en machines.

 

VA-keur heeft hiervoor in samenwerking met een gespecialiseerd trainingsbureau een praktisch programma ontwikkeld waar keurmeesters een verdiepingsslag maken in hun kennis en waar ze na het goed afronden van de training ook meteen NEN9140 gecertificeerd zijn. De trainingen worden gegeven bij het VA-keur en Fedecom lidbedrijf ELM Bouwmachines, waar ze over de juiste faciliteiten en voorbeeldmachines beschikken Dat er duidelijk behoefte is aan een dergelijke verdiepingstraining, blijkt wel uit de interesse voor deelname. Na de eerste trainingen in 2021, is er in het najaar van 2022 naast de training gericht op Bouwmachines ook een NEN 9140 training specifiek gericht op Tuin- en Parkmachines ontwikkeld. Deze vindt plaat bij VA-keur en Fedecom lidbedrijf Jean Heybroek BV. Ook in dit jaar worden er voor beide specialisme weer NEN 9140 trainingen voor de VA-keurmeester georganiseerd.

 

Op deze manier zorgt VA-keur er voor dat kennis en kunde van de keurmeesters op hoog niveau blijft!